Personvern
New adVentures, Lda vil ikke lagre noe privat informasjon av noe slag fra sine brukere. Likevel forbeholder New adVentures, Lda seg retten til å lagre informasjon som ikke er av personlig karakter informasjon og vil lede oss til effektiv navigasjon av siden.

TILGANG, TILPASNING, MOTSTAND OG KANSELLERINGSRETTIGHETER

Brukeren innehar retten til å utøve sine tilgangsrettigheter med hensyn til personopplysninger, i tillegg til tilpasninger, motstand eller kansellering av bruken av nevnte informasjon. Brukere kan utøve disse rettighetene på følgende måter:

a) Via kanselleringslinkene vedlagt enhver kommunikasjonsemail;
b) Via email: [email protected], med emnet 'Removal' *(NO: 'Fjerning')
c) Via post: New adVentures, Av. Ilha da Madeira, 35F, 3°B, 1400-203 Lisboa, Portugal;
d) Via telefon: +351 211 331 613